Potrzebuje Ciebie
nie mam innych rąk

Powołana do miłości Boga i ludzi

Dom Główny

ul.Wilcza 7
00-538 Warszawa

Duszpasterstwo Powołań

e-mail:franciszkanki.powolania@gmail.com
tel. +48 531 735 106